Turbo Calefactor eléctrico RedPlanet 33M

Turbo Calefactor Eléctrico Ek9 9.000 Kcal

Turbo Calefactor Eléctrico Ek15 15.000 kcal

Turbo Calefactor Eléctrico Ek22 22.000 kcal